День поцелуя

06. июля 2018 Мнение 0
День поцелуя

Ученые посчитали, что при страстном поцелуе можно сжечь до 30 Ккал! Есть две новости. Хорошая и плохая.

Начну с плохой, потому, что говорил Штирлиц, запоминаются последние слова. Если учесть, что в основном азербайджанцы с животами, а женщины топпушки, то закрадывается мысль, что они не любят целоваться.

Хорошая. В последнее время все худеют. Значит, все таки пошла тенденция. Чего стоило народу поцелуй в метро!

Сегодня всемирный день поцелуев. Поцелуйте всех, кого сегодня встретите. Худейте на здоровье.

Поцелуй является приятным энергетическим обменом, происходящим между двумя душами. (Платон)

*******

Öpüş günü

Alimlər haqq hesab ediblər ki, ehtiraslı öpüş zamanı insan 30 KKal enerji sərf edir. 2 xəbərim var, yaxşı və pis. Pis xəbərdən başlayım, çünki, daha çox hamının yadında axırıncı məlumat qalır.

Peace (yəni pis) xəbər. Azərbaycanlı kişilər əsasən qarınlı olur, qadınlar isə ətli-canlı. Deməli belə çxır ki, öpüşməyi sevmirlər.

Yaxşı xəbər isə odur ki, son zamanlar hamı arıqlayır və fitləşir (fit çalmaq ilə qarışdırmayın). Bu da o deməkdir ki, vse taki, öpüşməyə başlayıblar.

Bu gün belnəlxalq öpüşmək günüdür. Gördüyünüz hər insanl öpün ki, ətiniz tökülsün.

#rmblog #gülbaşımıza #öpüşməgünü