Пандус

01. марта 2018 Мнение 0
Пандус

VII əsrdə ərəblər Azərbaycana İslamı gətirdilər, XXI əsrdə pandusları. Siz də onları bəyənmirsiz… #gülbaşımıza

В VII веке арабы в Азербайджан привезли Ислам, в XXI-м пандусы. А вы говорите… #мысливслух