Novruz Personajları

06. марта 2019 Мнение 0
Novruz Personajları
Novruz şənliklərinin əsas personajları Kosa (mənas: ıüzündə tük bitməyən, yaxud seyrək tük bitən) və Keçəldir. Onların oyunbazlığı bayrama xüsusi Kosa və Keçəl obrazları Qışla Yazın mübarizəsini əks etdirir: Keçəllə Kosanın məzhəkəli tamaşası müqabilində yazla qışın bir-birilə mübarizəsi əks olunur. Qış öz yerini yaza təhvil vermək istəmir, yaz isə bu yeri əldə etməyə çalışır. Kosa ilə ...