Рубрики
Sticker

#85 işarə

Vapşe, hamımız yaxşı adamlarıq, prosta ətrafdaklarımız pisdir.

#gülbaşımıza