Рубрики
Мнение

Səbəb

İnformasiya məğlubiyyətinin səbəbi dünya çapında götdü-başdı jurnalist, blogger və influencerlərin olmamasıdır ki, səsimizi dünyaya çatdıra bilək.

Səbəbi isə odur ki, onu yetişdirməmişik. Çünki, biz gələcəyi görməyən və düşünməyən ölkəyik. Nə səfirliklər, nə də diaspora işləyə bilmir. Vaxt gedir, biz uduzuruq. Hər yerdə təklənib, döyülürük. #gülbaşımıza