Рубрики
Ликбез

Armudunun Sirri | Секрет Армуды

Много говорят об особенности Армуду стакан, популярный у нас, в Иране и Турции. А в чем его секрет? Почему внизу (в попке) чай остаётся горячим, а область талии (зауженная часть) помогает держать температуру внизу, а в верхней части не обжигать губы (Додагйери). В интернете много написано про функции, но не объясняется с точки зрения физики. Кто может объяснить?Ulkar Gurbanova пыталась мне объяснить, но я ничего не понял.


P.S. Армуду в восточной культуре сравнивают с фигурой женщины.

Armudu stəkanın özəlliyi haqqında çox danışılır. Bəs onun sirri nədir? Aşağı hissəsində (popkasında) çay isti qalır, orta, yəni incəbelli onun aşağı hissəsinin isti, yuxarı, yəni dodaqyerində isə soyuyaraq, dodaqları yandırmır. İnternetdə çox məqalələr var, amma heç biri onu fizika baxımından aydınlatmır. Bilən var?

P.S. Armudu stəkan qadın formalarını xatırladır.