Рубрики
Sticker

#85 işarə

Kommentləşirsən, sabahı gün baxırsan ki, o öz kommentlətini silib, sən də elə bil dəlisən, öz özünə danışırsan. 

#gülbaşımıza