Рубрики
Мнение

What’s app məsələsi

Yeni şərtlərə görə What’s App istifadəçilərin məlumatlarını Facebooka ötürəcək. Dünya isterikaya düşərək alternativ axtarır.

Məsələ ondadır ki, əvvələr də What’s App bunu edirdi, sadəcə indi məcburiyyət qarşısında qalıb bunu şərtlərinə rəsmi əlavə edib.

Mark Şəkərburq Messengeri 20 mlrd alanda da məqsədi bu idi. Yoxsa, heç bir xeyir gətirməyən biznes nəyinə lazım idi?! Məqsədi istifadəçilərin istəklərini öyrənərək ona reklam göstərərək mənfəət əldə etməkdir.

Elə bil uşaxsız e! #gülbaşımıza

P.S. İsitfadə etdiyimiz paşti bütün applicationlar bu kimi məlumatları toplayıb, satır.