Yaxşı ki/Как хорошо

03. сентября 2018 Книга 0
Yaxşı ki/Как хорошо
Baku Book Center möhtəşəm hazırlanıb, rəsmi açılış da yüksək səviyyədə etdilər. Hamı gəlir ki, baxsın, şəkil çəkdirsin. Modaya çevrilir. Bu heç də pis tendensiya deyil. Çar 1-сi Pyotr kitabxanaya gedənlərə 50 gram pulsuz araq verməyi qərar çıxarmışdı ki, kitablara maraq yaransın. Deyirəm, bizdə də havayı çay/kofe versələr, bələ maraq daha böyük olar. Salonda çoxsaylı gəncləri ...

Война и Мир

01. мая 2018 Книга 0
Недавно смотрел сериал (6 серий), снятый BBC по роману Льва Толстого “Война и Мир”. Произведение знают во всем мире и переведено на многие языки. Мое внимание привлек диалог Графа Петра Безухова со случайным знакомым, который предлагает ему вступить в ряды Масонов и после этого его жизнь обретает смысл, хотя потом разочарованный уходит от них, но ...

Вис и Рамин

27. января 2018 Книга 0
Вис и Рамин
Литературоведы не перестают спорить об оригинальности сюжетной линии данного произведения. Одни утверждают, что она берёт своё начало ещё в доисламском Иране. Другие же утверждают, что авторство принадлежит исключительно Фахриддину Гургани. Великий правитель шах Мубад устраивает грандиозный праздник, на котором встречает неописуемую красавицу Шахру и, покорённый её красотой, умоляет стать его женой или любовницей, как ей ...