I can

31. августа 2018 Мюсли вслух 0
Ingilis dilindəki \"I can” sloqanı bizim dildən götürülüb, etimologiyası \"Ay can\" kəlməsindəndir. #gülbaşımıza

Ключевые слова: