İşığı söndürüm

Yaxşıya tez oyrənirsən. Elə bil işığın hər gün sönən dövrlərini yaşamamışıq! Qaranlıq gənclərin dostudur. #gülbaşımıza

Ключевые слова: