Novruz Personajları

06. марта 2019 Мнение 0
Novruz Personajları

Novruz şənliklərinin əsas personajları Kosa (mənas: ıüzündə tük bitməyən, yaxud seyrək tük bitən) və Keçəldir. Onların oyunbazlığı bayrama xüsusi Kosa və Keçəl obrazları Qışla Yazın mübarizəsini əks etdirir: Keçəllə Kosanın məzhəkəli tamaşası müqabilində yazla qışın bir-birilə mübarizəsi əks olunur. Qış öz yerini yaza təhvil vermək istəmir, yaz isə bu yeri əldə etməyə çalışır. Kosa ilə Keçəlin məzhəkəsinin rəmzi bundan ibarətdir. 

Amma gəlin bu personajlara baxaq. Deyilənə görə bu personajlar bizə Sovet Aqitasiyası tərəfindən sırılıb. Baxın ki, bu «qəhərmnalar» necə də çirkin və düşükdülər. Zarafatları 1 tərəfə, onların qeyri estetik xarici görünüşü uşaqların zövqünə ağır zərbə endirir. 

Şəhərdə gəzərkən diqqət yetiririəm ki, müasir həmvətənlərimiz nə qədər simpatikdilər. Gözəl qızlar, yaraşıqlı oğlanlar… Təklif edirəm ki, bu personajları dəyişib, xarizmatik personajları yaradaq. Bunun üçün bu il Bruce Willis-i Keçəl roluna, Johnny Depp-i isə Kosa roluna dəvət edək. Hər ikisinin obrası, xüsusu ilə də Johninin Kapitan Sərçə. 1 düşünün ki, onlar Novruzda Bakıda bayramının qəhrəmanları olsa, bu əsl Xalq bayramı olacaq.

#rmblog #gülbaşımıza #novruz #personaj #repost